Nhãn Trắng

Juno Markets White Label là giải pháp một cửa được thiết kế để giúp tất cả các công ty được cấp phép phát triển hoạt động kinh doanh của họ. Bạn có thể phát triển công việc môi giới của mình bằng cách sử dụng công nghệ Juno Markets, từ đó đạt được con đường phát triển thuận tiện và mạnh mẽ nhất.

Giải pháp nhãn trắng của chúng tôi bao gồm

Ứng dụng đầu cuối MT4 và văn phòng hỗ trợ
Quản lý Quỹ với Juno Markets và nền tảng giao dịch xã hội
Cầu thanh khoản và quản lý rủi ro
Juno Markets là tổ chức có tính thanh khoản hàng đầu cho khách hàng

Liên hệ với người Quản lý Tài khoản của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.