Năng lượng

Nâng cấp hoạt động giao dịch năng lượng của bạn, bao gồm dầu Brent của Mỹ và dầu Brent của Anh mà không có yêu cầu hợp đồng hoặc ngày hết hạn. Tận dụng lợi thế của những sản phẩm có tính biến động cao để mang lại nhiều cơ hội giao dịch.
Đánh giá 334 • Xuất sắc (4.8)
juno markets
Giao dịch ngay Dầu thô của Mỹ và Dầu Brent của Anh
100:1
Nhận đòn bẩy lên đến 100: 1
10
Quy mô giao dịch linh hoạt cho phép các vị thếít nhất là 10 thùng dầu
Không hạn chế giao dịch
Thanh khoản tốt
Bạn có biết?
Giá năng lượng có xu hướng biến động dựa vào mùa và chu kỳ kinh tế. Juno Markets cung cấp giá giao ngay cho dầu Brent của Mỹ và Anh mà không có ngày hết hạn. Điều này có nghĩa là các vị thế của bạn vẫn mở cho đến khi bạn quyết định đóng chúng.
Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin ở bảng dưới, nhưng những thay đổi có thể xảy ra mà chưa được phản ánh trên trang web này. Vui lòng luôn tham khảo các thông số kỹ thuật hợp đồng trong Nền tảng giao dịch MT4 để có thông tin chính xác nhất.
Công cụ
Tên
Chênh lệch
Quy mô hợp đồng
Quy mô giao dịch tối thiểu
Giờ giao dịch
UKOIL
Dầu thô Brent
0.05
10 thùng
0.01 lot
3:00 – 24:00
USOIL
Dầu thô WTI
0.05
10 thùng
0.01 lot
1:00 – 24:00
Đòn bẩy tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ CFD là 100: 1 cho tất cả các tài khoản
Lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện ở mức ký quỹ 100%. Khi ở trạng thái gọi ký quỹ, khách hàng sẽ không thể mở các vị thế mới. Ở mức ký quỹ 50%, việc thanh lý tự động (ngưng giao dịch) của các vị thế sẽ xảy ra để bảo vệ phần vốn chủ sở hữu còn lại trên tài khoản. Trong trường hợp có nhiều vị thế đang mở, lệnh ngưng giao dịch sẽ bắt đầu từ vị thế có mức rút tiền cao nhất.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.