MAM/PAMM

Người quản lý nhiều tài khoản (MAM) của Juno Markets cho phép một nhà đầu tư duy nhất hoặc Người quản lý tiền tệ quản lý hiệu quả số lượng tài khoản không giới hạn hoạt động theo tài khoản chính.
Đánh giá 334 • Xuất sắc (4.8)
mam

Quản lý quỹ

Dễ dàng quản lý nhiều tài khoản thông qua một nền tảng và đặt khối lệnh cho tất cả khách hàng của họ.

Chủ đầu tư

Duy trì quyền truy cập 24/7 vào tài khoản của bạn, cho phép minh bạch hoàn toàn về hiệu suất của người quản lý quỹ

Các tính năng chính

Dễ dàng thêm, bớt hoặc tạm dừng giao dịch đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.
Theo dõi hiệu suất lịch sử của từng nhà đầu tư.
Đặt phí hiệu suất và được thanh toán tự động mỗi tháng.
Nhiều hình thức phân bổ cho tất cả các nhà quản lý quỹ.

Các phương pháp phân bổ có sẵn trên MAM của chúng tôi

Phân bổ lot theo vốn chủ sở hữu

Đây là hình thức phân bổ phổ biến nhất. Còn được gọi là PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ theo tỷ lệ phần trăm), ELS kết hợp tất cả vốn chủ sở hữu của các khách hàng vào một quỹ và cho phép các nhà quản lý tiền phân phối giao dịch tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm tổng tài khoản của mỗi nhà đầu tư bằng cách đặt một giao dịch đơn lẻ.

Mỗi nhà đầu tư sẽ có quyền truy cập đầy đủ để xem hiệu suất của các tài khoản cá nhân của riêng họ, bao gồm các vị thế mở và đóng hiện tại.

Ví dụ: Nhà đầu tư A có vốn chủ sở hữu là 10.000 đô la và Nhà đầu tư B có vốn chủ sở hữu là 15.000 đô la. Khi Nhà quản lý tiền mở giao dịch 5 lot, Nhà đầu tư A sẽ được phân bổ 2 lot (10.000 / (10.000 + 15.000)] x 5) trong khi Nhà đầu tư B sẽ được phân bổ 3 lot (15.000 / (10.000 + 15.000) x 5). Xin lưu ý rằng giao dịch thả nổi sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của từng tài khoản.

Phân bổ lot theo số dư

Tương tự như ELS, nhưng khác là các giao dịch được phân bổ căn cứ vào số dư của khách hàng thay vì vốn chủ sở hữu. Do đó, lãi và lỗ của các vị thế mở hiện tại không được tính vào tài khoản khi phân bổ giao dịch. Ví dụ: Nhà đầu tư A có số dư 10.000 đô la và Nhà đầu tư B có số dư 15.000 đô la. Khi Nhà quản lý tiền mở giao dịch 5 lot, Nhà đầu tư A sẽ được phân bổ [10.000 / (10.000 + 15.000)] x 5 = 2 lot trong khi Nhà đầu tư B sẽ được phân bổ [15.000 / (10.000 + 15.000)] x 5 = 3 lot. Xin lưu ý rằng giao dịch thả nổi sẽ không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của từng tài khoản.

Giá trị chia sẻ tiền mặt theo vốn chủ sở hữu

Phương thức phân bổ này không phân bổ giao dịch trực tiếp cho từng tài khoản của nhà đầu tư. Các giao dịch được đặt trực tiếp từ tài khoản của Nhà quản lý và Lãi/Lỗ thực hiện được phân bổ dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng số đóng góp của từng tài khoản nhà đầu tư. ECS cho phép Nhà quản lý tiền nhiều sự linh hoạt hơn để chấp nhận các Nhà đầu tư có khối lượng tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, vị thế mở của nhà quản lý sẽ không hiển thị với mỗi nhà đầu tư. Số dư của nhà đầu tư sẽ thay đổi chỉ sau khi đóng giao dịch. Ví dụ: Nhà đầu tư A có số dư 500 đô la, Nhà đầu tư B có số dư 1.000 đô la và Nhà đầu tư C có số dư 5.000 đô la. Do đó, tổng số dư là 6.500 đô la. Giá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư A trên tổng số dư là 500/6500 = 8% IGiá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư B trên tổng số dư là 1000/6500 = 15% Giá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư C trên tổng số dư là 5000/6500 = 77% Nhà quản lý quỹ đặt một giao dịch và kiếm được 100 đô la. Do đó, Nhà đầu tư A sẽ nhận được 8 đô la (100 * 0,08), Nhà đầu tư B sẽ nhận được 15 đô la (100 * 0,15) và Nhà đầu tư C sẽ nhận được 77 đô la (100 * 0,77).

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.