Chỉ số chứng khoán

Đầu tư vào những chỉ số lớn nhất thế giới như Dow Jones, S&P, Nikkei, và UK FTSE. Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Bạn có biết không?

Chỉ số chứng khoán là thước đo hiệu suất của một rổ cổ phiếu trong chỉ số đó. Sự thay đổi của bất kỳ cổ phiếu cơ bản nào cũng sẽ phản ánh vào giá của chỉ số. Chỉ số cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn rộng hơn về hiệu suất của một ngành thay vì phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ.

11 chỉ số chứng khoán lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới

Không có hoa hồng

Giao dịch mở rộng ngoài giờ trao đổi truyền thống

Thanh khoản sâu

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cập nhật bảng dưới đây nhưng những thay đổi có thể xảy ra không được phản ánh trên trang web này. Vui lòng luôn tham khảo các thông số kỹ thuật của hợp đồng có trong Nền tảng giao dịch MT4 để có thông tin chính xác nhất. Tất cả thời gian đều tính theo GMT+3

Công cụ
Tên
Chênh lệch
Quy mô giao dịch tối thiểu
Kích thước hợp đồng MT4
Giờ giao dịch (GMT+3)
AUS200-
ASX 200
3.2
1 lot
25 hợp đồng
2:50 – 9:30 ; 10:10 – 24:00
EUR50-
Euro Stoxx 50
5.2
1 lot
10 hợp đồng
9:00 – 23:00
FR40-
CAC 40
3.2
1 lot
10 hợp đồng
9:00 – 23:00
GER30-
DAX 30
3.2
1 lot
25 hợp đồng
1:05 – 25:15 ; 23:30 – 24:00 ; Fri 1:00 – 23:00
HK50-
Hang Seng 50
16
1 lot
50 hợp đồng
4:15 – 7:00 ; 8:00 – 11:30 ; 12:15 – 20:00
JP225-
Nikkei 225
14
1 lot
1000 hợp đồng
1:00 – 24:00
NAS100-
Nasdaq 100
3
1 lot
20 hợp đồng
1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00
SPX500-
S&P 500
2.4
1 lot
50 hợp đồng
1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00
UK100-
FTSE 100
4
1 lot
10 hợp đồng
1:05 – 23:15 ; 23:30 – 24:00 ; Fri 1:00 – 23:00
US30-
Dow Jones 30
4
1 lot
10 hợp đồng
1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00

Đòn bẩy

Đòn bẩy tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ CFD là 200:1 cho tất cả các tài khoản.

Lệnh gọi ký quỹ và Mức ngưng giao dịch

Vấn đề yêu cầu ký quỹ ở mức ký quỹ 100%. Khi xảy ra lệnh gọi ký quỹ, khách hàng không thể mở vị thế mới. Ở mức ký quỹ 50%, việc thanh lý tự động (dừng) các vị thế sẽ diễn ra để bảo vệ số vốn còn lại trong tài khoản. Khi nhiều vị thế được mở, việc dừng giao dịch sẽ xảy ra đầu tiên ở các vị thế có mức giảm cao nhất.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.