Chỉ báo Thế hệ Alpha

Nhận thông tin chi tiết hữu ích trong nền tảng MetaTrader 4. Đưa ra quyết định thông qua ba chỉ báo đổi mới và các Chỉ báo Thế hệ Alpha đại diện cho tâm lý thị trường, hỗ trợ bạn xác định các cơ hội giao dịch mới và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Tải xuống các Chỉ báo Thế hệ Alpha

Trung tâm giao dịch luôn sẵn sàng cung cấp quan điểm định hướng trên tất cả các biểu đồ bằng cách sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật từng đoạt giải thưởng của chúng tôi. Ngay lập tức xem hướng ưa thích của chúng tôi được xếp chồng trên biểu đồ của các công cụ được giao dịch tích cực, cùng với các mức mục tiêu của chúng tôi! Khám phá kế hoạch thay thế của chúng tôi dựa trên điểm xoay và đề xuất các mức mục tiêu theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch của bạn yêu thích biểu đồ hình nến. Vậy thì hãy truy cập ngay vào các mô hình hình nến mô tả những thay đổi đáng kể trong đường cung và cầu cũng như xung đột giữa người mua và người bán. Chỉ báo này cung cấp quyền truy cập vào:

Các mẫu hình yêu thích của chúng tôi: Chỉ báo của chúng tôi ngay lập tức quét bất kỳ biểu đồ nào để tìm mười sáu mẫu hình nến tin cậy về thời gian yêu thích!

Bộ lọc chuyên gia cho những điểm quan trọng: Bằng cách kết hợp biểu đồ nến với kiến ​​thức chuyên môn phân tích kỹ thuật và định lượng độc đáo, chúng tôi tập trung vào những mẫu có liên quan đến việc ra quyết định trong bối cảnh hiện tại.

Nó sẽ hữu ích hơn trong các khoảng thời gian ngắn hơn MACD và cung cấp các tín hiệu kịp thời hơn, đồng thời bảo vệ chống lại các chuyển động đi ngang thông qua việc thích ứng và kéo dài trong các khoảng thời gian đó. Có thể truy cập vào:

Hướng dẫn cài đặt

Plugin này chỉ có sẵn cho các khách hàng hiện có. Tải xuống plugin và thực hiện quá trình cài đặt dễ dàng để thiết lập và sử dụng ngay lập tức. Để tìm hiểu cách tải xuống và cài đặt, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để truy cập hướng dẫn sử dụng của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.